ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.เลย และแขวงไชยะบูลี ร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรสองแผ่นดิน ในโอกาส “สัปดาห์วิสาขบูชาและอัฐมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา”

วันที่ลงข่าว: 25/06/18

           จังหวัดเลยและแขวงไชยะบูลี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตรสองแผ่นดิน ในโอกาส “สัปดาห์วิสาขบูชาและอัฐมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” โดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้นายบุญเลิศ ลันทนา นายอำเภอท่าลี่ นำทุกภาคส่วนและประชาชนอำเภอท่าลี่ ร่วมกับท่านอำคา รัศมี รองเจ้าเมืองแก่นท้าว และประชาชนชาวแก่นท้าว รวม 400 คน ประกอบพิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตรแด่ พระภัทธธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) เจ้าคณะอำเภอท่าลี่ เจ้าคณะเมืองแก่นท้าว และพระภิกษุสามเณรทั้งสองประเทศ รวม 80 รูป เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว บ้านนากระเซ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธไมตรีในมิติของศาสนา และประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก