ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ชาวบ้านอุดรธานีสุดดีใจ ได้บ้านใหม่ ไม่ต้องนอนเปียกฝน หลังธารน้ำใจบริจาคเงินตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง จังหวัดอุดรธานี"บ้านอุ่นรัก"

วันที่ลงข่าว: 19/06/18

          โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง จังหวัดอุดรธานี"บ้านอุ่นรัก" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 125 ภายใต้แนวคิด “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ซึ่งเป็นเงินบริจาคของทุกภาคส่วนที่มีจิตอันเป็นกุศล ต้องการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในจังหวัดอุดรธานี ให้มีบ้านที่มั่นคง แข็งแรงได้อาศัยอยู่อย่างอบอุ่น

          โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และทุกภาคส่วน เป็นสะพานบุญ ให้ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้มีส่วนช่วยเหลือประชาชนด้านที่พักอาศัย ด้วยการบริจาคทรัพย์สินตามกำลังศรัทธา ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานี ก็ได้มอบ “บ้านอุ่นรัก” ให้กับประชาชนไปแล้ว จำนวน 16 หลัง

          โดย 3 หลังล่าสุด หลังแรกมอบให้กับ นางฉวี ทาสีหล้า อายุ 95 ปี ราษฎรตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรพิการทางสมอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี เป็นเจ้าภาพหลักที่มอบเงิน 40,000 บาทสมทบทุนสร้างบ้านให้ หลังที่สอง กลุ่ม 40 กะรัต จังหวัดอุดรธานี มอบเงิน 40,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้กับนางสาวรัชนีกร สีลังกุล อายุ 26 ปี หญิงม่าย ชาวตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป อาศัยอยู่กับบุตร 2 คน โดยบุตรคนโต อายุ 11 ปี เป็นลูกศิษย์วัด ออกรับบิณฑบาตไปพร้อมกับพระอาจารย์ เพื่อนำอาหารก้นบาตรมาให้แม่และน้องได้รับประทาน หลังที่สาม เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพหลักมอบเงินสมทบ จำนวน 40,000 บาท เพื่อสร้างบ้านให้กับ นายเหรียญ จรุงพันธ์ อายุ 80 ปี ราษฎรหมูที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี ซึ่งอาศัยอยู่กับภรรยา ที่ไม่สามารถเดินได้ เนื่องจาก กล้ามเนื้อแขน ขา อ่อนแรง โดยที่ลูกทั้ง 2 คน ทำงานรับจ้างที่ต่างจังหวัด ส่งเงินมาให้เป็นครั้งคราว และอาศัยเงินรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สภาพบ้านเดิมทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง

         นายเหรียญ จรุงพันธ์ ราษฎรที่ได้รับมอบบ้าน พร้อมด้วยภรรยา กล่าวว่า ดีใจเป็นที่สุด รู้สึกสบาย ที่ไม่ต้องนอนเปียกฝนอีกแล้ว ที่ผ่านมาฝนตกหลังคารั่ว จะต้องคอยรองน้ำฝน ต่อไปนี้ จะได้นอนฟังเสียงฝนเหมือนอย่างคนอื่นแล้ว ขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่เมตตาในครั้งนี้

         นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า งบประมาณในโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง จังหวัดอุดรธานี"บ้านอุ่นรัก" เป็นเงินบริจาคของทุกภาคส่วนที่มีจิตอันเป็นกุศล ต้องการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในจังหวัดอุดรธานี ให้มีบ้านที่มั่นคง แข็งแรงได้อาศัยอยู่อย่างอบอุ่น

          จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมเป็นพลังแห่งความหวังให้กับคนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการบริจาคเงินในโครงการดังกล่าว ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 989 2 19412 8 ชื่อบัญชีโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง จังหวัดอุดรธานี(บ้านอุ่นรัก) หรือที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (หลังเก่า)

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก