ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมุทรสาครจัดโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนโดยตรง ลดรายจ่าย ลดเวลาประชาชนที่จะเดินทางมาติดต่องานราชการ

วันที่ลงข่าว: 19/06/18

          วันที่ 18 มิ.ย.61 ที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ ตำบลกระทุ่มแบน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

          นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การดำเนินโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ฯ เป็นมีลักษณะการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อออกหน่วยบริการประชาชนโดยตรง เป็นการลดรายจ่ายและลดเวลาให้ประชาชนที่จะต้องเดินทางไปหาหน่วยงานต่างๆ และยังได้รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน

สำหรับ ภายในงานได้มีการมองทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 31 ราย มอบรถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 5 ราย และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุจำนวน 100 ชุด นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกหน่วยให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก อาทิ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครแจกแว่นสายตายาวให้กับผู้สูงอายุ, ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดสมุทรสาครให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart card นอกสถานที่ Mobile Unit โรงพยาบาลสมุทรสาครบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี คัดกรองโรคเบาหวาน, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดให้บริการฉีดยาโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว, ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาครแจกกล่องรับสัญญาณดิจิตอล (กสทช.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน รับชำระเงิน ขอใช้ไฟฟ้า ขอขยายเขตระบบไฟฟ้า ประชาสัมพันธ์ PEA SMART PLUS} จังหวัดสมุทรสาครจัดรถโมบายเคลื่อนที่รับชำระค่าไฟฟ้า ต่อหม้อไฟ ติดตั้งไฟฟ้า, สำนักงานประมงจังหวัดแจกพันธุ์ปลา, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรับเรื่องร้องเรียน/ให้คำปรึกษา เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก