ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว จัดประชุมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ลงข่าว: 19/06/18

          คณะกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว จัดประชุมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการท่องเที่ยว และสานต่ออย่างเต็มรูปแบบเพื่อความมั่งคั่ง และยั่งยืน

วันที่ 18 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นการประชุมที่น่าสนใจคือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และลำปาง การจัดระเบียบกิจกรรมการท่องเที่ยวผจญภัยของจังหวัดเชียงใหม่ การให้บริการสมาร์ทบัส (Smart Bus) เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองเชียงใหม่ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การไมซ์ (MICE) ของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมี MICE city 5 แห่ง กระจายตัวทุกภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา ขอนแก่น และภูเก็ต โดยมีการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ สสปน. เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดMICE ระดับเมือง เน้นใช้ไมซ์สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ขับเคลื่อนงานอย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายชัดเจนให้เชียงใหม่เป็น MICE city ที่มีคุณภาพ โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเชียงใหม่ถือเป็นนครที่เป็นที่สุดของวัฒนธรรมจุดหมายปลายทางเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยวไมซ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นไปในตลาดเอเชีย ยกระดับบุคลากร ยกระดับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสานต่ออย่างเต็มรูปแบบเพื่อความมั่งคั่ง และยั่งยืน ด้านการจัดระเบียบการท่องเที่ยวเชิงพจญภัยของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ข้อสรุปในเรื่องของการท่องเที่ยวพจญภัยนั้น ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน ซึ่งในอนาคตจะกำหนดมาตรฐานเช่นเดียวกับของต่างประเทศ เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีมาตรฐานโดยสากล เนื่องจากในปัจจุบันยังขาดเรื่องความปลอดภัย และยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวอยู่ ในเรื่องของท่าอาศยานเชียงใหม่นั้น ต้องแก้ไขปัญหาผู้โดยสารที่มีจำนวนมากเกินขีดความสามารถท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่จะรองรับได้ ส่งผลให้สายการบินต่างชาติไม่สามารถบินลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นอกจากนั้นคณะอนุกรรมการยังได้แนะให้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และลำปาง จับมือร่วมกันทำงาน เนื่องจากทั้งสองแห่งนั้น ถือว่ายังมีการจัดการที่แบ่งแยก เนื่องจากผู้บริหารของท่าอาศยานนั้น ไม่ใช่หน่วยงานเดียวกัน สำหรับ เรื่องการให้บริการสมาร์ทบัส (Smart Bus) เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่นั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึง 80 คน กว้างขวางขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกง่ายดาย มีพื้นที่สำหรับผู้พิการ พื้นที่สำหรับวางกระเป๋าเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว และสามารถเก็บจักรยานได้ 2 คัน ตอกย้ำความเป็นสมาร์ทบัส ด้วยฟังก์ชั่นทันสมัยอย่างการจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตร Rabbit

          นอกจากนี้ ยังมีระบบอัจฉริยะอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่คนขับรถ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการจ่ายค่าโดยสาร จำนวนผู้โดยสาร กล้องวงจรปิดทั้งในและนอกรถทางเข้าและออกแยกจากกันอย่างชัดเจน จีพีเอสนำทาง ทำให้ใช้คนขับรถเพียงคนเดียวก็เพียงพอต่อการควบคุมรถทั้งคัน ที่สำคัญยังมีแอพพลิเคชั่น สำหรับเช็คว่า รถอยู่ที่ไหนบ้าง และจะมาถึงจุดรับส่งภายในกี่โมง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก