ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้นำประเทศสมาชิก ACMECS เตรียมการรับรองแผนแม่บท ACMECS Master plan เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระยะ 5 ปี

วันที่ลงข่าว: 18/06/18

          ผู้นำประเทศสมาชิก ACMECS เตรียมการรับรองแผนแม่บท ACMECS Master plan เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระยะ 5 ปี ขณะที่ก่อนการประชุม ผู้นำประเทศหุ้นส่วน ส่งสารแสดงความยินดีต่อกลุ่มประเทศสมาชิก AMCECS ด้วย

บรรยากาศในการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (AMCECS Summit) ครั้งที่ 8 ในวันนี้ (16 มิ.ย.61) เมื่อเวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประธานเปิดงานประชุม (AMCECS Summit) โดยการพูดคุยในวันนี้จะมีการรับรองแผนแม่บท ACMECS หรือ ACMECS Master plan เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระยะ 5 ปี เป็นแผนปฏิบัติการฉบับแรกที่มีการรับรองโดยผู้นำของ ACMECS เน้นการสร้างเสริม คอนเน็คทิวิตี้ หรือ ความเชื่อมโยง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบความร่วมมือทางการเงิน และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ในบริบทของผู้นำ จะมีการรับรองเอกสาร ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok decoration ) เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำทั้ง 5 ประเทศ ที่จะขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ ACMECS ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและการรวมตัวของอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

          นอกจากนี้ ก่อนการประชุม ACMECS จะเริ่มขึ้น ผู้นำประเทศหุ้นส่วน อาทิ นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน - ญี่ปุ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย และรัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ส่งสารแสดงความยินดีและแสดงเจตนารมย์ให้ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก