ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผวจ.อุดรธานี เดินสายมอบบ้านอุ่นรัก 3 หลัง 2 อำเภอ

วันที่ลงข่าว: 18/06/18

            ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด และผู้ใหญ่ใจดีที่บริจาคเงินซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ผู้ขาดโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอโนนสะอาดและอำเภอกุมภวาปี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรกมาเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีและคณะผู้ใหญ่ใจดี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในวาระสถาปนาอุดรธานี 125 ปี ให้แก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอโนนสะอาด และอำเภอกุมภวาปี รวม 3 หลัง

          โดยหลังที่ 1 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และคณะส่งมอบบ้านซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี เจ้าภาพหลักที่มอบเงิน 40,000 บาทสมทบทุนสร้างบ้านให้กับนางฉวี ทาสีหล้า อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 95 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรพิการทางสมอง ถือเป็นหลังที่ 14 ของโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง บ้านอุ่นรัก โดยบ้านหลังนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนลงแรงในการก่อสร้างและร่วมบริจาคสมทบเพิ่มเติม

         หลังที่ 2 กลุ่ม 40 การัต มอบเงิน 40,000 บาทสร้างบ้านเลขที่ 72 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี มอบให้กับนางสาวรัชนีกร สีลังกุล อายุ 26 ปี หญิงม่าย อาชีพรับจ้างทั่วไป อาศัยอยู่กับบุตร 2 คน วัยเรียน มีบุตรคนโตไปเป็นลูกศิษย์วัดออกรับบิณฑบาตกับพระอาจารย์ เพื่อนำอาหารก้นบาตรมารับประทานในครอบครัว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมสนับสนุนแรงงานในการก่อสร้างและบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

หลังที่ 3 สำนักงานเหล่ากาชาด มอบเงิน 40,000 บาท สร้างบ้านให้นายทองเหรียญ จรุงพันธุ์ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 60 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี อาศัยอยู่กับภรรยานางลัดดา แสงงาม อายุ 70 ปี ซึ่งเป็นเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงง อาศัยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูอายุและเบี้ยผู้พิการ และเงินของบุตรที่ส่งมาให้เลี้ยงชีพ

          นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า บ้านที่ส่งมอบให้กับประชาชนในวันนี้เป็นบ้านของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีและคนไทยที่มีจิตอันเป็นกุศลมอบเงินบริจาคมาช่วยเหลือผู้ขาดโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่อุดรธานี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งจังหวัดอุดรธานีเป็นสะพานบุญเชิญชวนร่วมบริจาค ปัจจุบันมีผู้มีจิตอันเป็นกุศลเดินทางมาบริจาคจำนวนมากไม่ขาดสาย

ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรักษ์) เลขที่บัญชี 989-2-19412-8 พร้อมเปิดรับบริจาคที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-4232-5615 และ 08-9205- 3952 จึงขอเชิญรวมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความรักและความอบอุ่น และความมั่นคงให้กับพี่น้องชาวอุดรธานีกับโครงการดีๆ ซ่อมสร้างบ้าน 125ปี 125หลัง “บ้านอุ่นรัก”

           อนึ่ง นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี แจ้งประชาสัมพันธ์มายังผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาเรื่องการใช้ห้องสุขา ทางเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีได้จัดทำ เก้าอี้สุขาเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4222-2960

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก