ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดหนองคาย เปิดการแข่งขันร่มร่อนนานาชาติ

วันที่ลงข่าว: 22/05/18

          สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดหนองคาย จัดการแข่งขันร่มร่อนนานาชาติสัมพันธ์อาเซียน มีนักกีฬาจากไทยและ สปป.ลาว เข้าร่วมแข่งขันรวม 45 คน โดยจะทำการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2561

วันที่ 21 พ.ค. 61  เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานแลนด์ดิ่ง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันร่มร่อนนานาชาติสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ที่สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

          สำหรับการแข่งขันร่มร่อนนานาชาติฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางอากาศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีมาตรฐานตามหลักสากล เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬาที่ตนเองถนัด อีกทั้งได้ใช้สนามแข่งขันแห่งนี้เป็นสนามเก็บคะแนนตามที่สหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ หรือ FAI กำหนด ซึ่งนักกีฬาไทยจะเป็นการเก็บสะสมคะแนนเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ ส่วนนักกีฬาต่างชาติจะเป็นการเก็บสะสมคะแนน นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แข่งขันของนักกีฬา และเพื่อให้เยาวชน ประชาชนในจังหวัดหนองคายและยังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านได้รู้จักกีฬาชนิดนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันรวม 45 คน ประกอบด้วย นักกีฬาไทยจำนวน 38 คน และนักกีฬาจาก สปป.ลาว จำนวน 7 คน โดยจะทำการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก