ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการเดินทางไปมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง

วันที่ลงข่าว: 09/05/18

          วันที่ 7 พ.ค. 61 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยม นายบอดอ ภุชงค์ ชาวอำเภอสวนผึ้ง ซึ่งมีก้อนเนื้องอกที่ศีรษะแต่กำเนิด, เด็กชายภูวฤทธิ์ ภูครองทุ่ง ชาวอำเภอสวนผึ้ง ซึ่งป่วยเป็นโรครูมาตอยด์ และมีโรคแทรกซ้อน โดยทางกาชาดจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและเงินไว้ใช้ในครอบครัว

          จากการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้พิการ ที่ยากไร้เหล่านี้ได้มีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีขึ้น โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้การเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในครั้งนี้ ทุกคนล้วนปลาบปลื้มต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก