ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหาสารคาม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ออนซอนกลอนลำส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ลงข่าว: 10/04/18

          ที่วัดจันทร์ประดิษฐ์ บ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม “ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ออนซอนกลอนลำส่งเสริมสุขภาพ” ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับชุมชนตำบลขามเรียง โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำชาวตำบลขามเรียง และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ร่วมสืบสานงานประเพณีกันอย่างอบอุ่น

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการสร้างค่านิยม จิตสำนึก และภูมิปัญญาคนไทย เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ประเพณี 12 เดือน ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมีค่านิยมในระบบวิถีไทยอันดีงาม ร่วมสร้างเครือข่ายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับภาคส่วนราชการ เอกชน ชุมชน อีกทั้งรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพผ่านกลอนลำส่งเสริมสุขภาพด้วย

กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลขามเรียง และฟังกลอนลำส่งเสริมสุขภาพแล้ว ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้มอบถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร ให้กับโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม และคุณสมาน – คุณเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ มอบเก้าอี้สุขาพาสุขสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งจะทำให้ผู้พิการได้รับความสะดวกในการทำภารกิจส่วนตัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก