ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนคนไทยร่วมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ 2561 วาง 3 แนวทาง รณรงค์การเล่นน้ำ ภายใต้แนวคิด "วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย"

วันที่ลงข่าว: 09/04/18

           นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดย กระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคี 24 หน่วยงาน อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมการขนส่งทางบก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองบังคับการตำรวจจารจร กรุงเทพมหานคร และสภาวัฒนธรรมจังหวัดและสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมสงกรานต์ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” โดยวางแนวทางรณรงค์ 3 แนวทาง ได้แก่ การรณรงค์จัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทย การรณรงค์ใช้น้ำคุ้มค่า และการรณรงค์เรื่องชีวาปลอดภัย โดยส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ในแบบท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือประชาชนในการสืบสานและสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์วิถีไทย เช่น ทำความสะอาดบ้านเรือน วัด ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เล่นน้ำอย่างพองาม รณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพและขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนในการจัดกิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสม นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมืองดใช้รถบรรทุกตระเวนสาดน้ำในพื้นที่ต่างๆ และกำหนดระยะเวลาการเล่นน้ำและให้ใช้อุปกรณ์ในการเล่นน้ำที่ปลอดภัย เช่น ขัน

          สำหรับกิจกรรมสำคัญช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ได้แก่ งานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ การร่วมกับภาคีเครือข่ายและจังหวัดจัดงานสงกรานต์อาเซียน ประจำปี2561 ในจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 10 จังหวัด และ การจัดงานแสดงพื้นบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ได้รับความนิยม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก