ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะ RTC แล้ว

วันที่ลงข่าว: 09/04/18

          รถโดยสารสาธารณะ "RTC Chiangmai Smart Bus" เปิดให้บริการแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามเส้นทางเดินรถขนส่งมวลชนสาย R3 เน้นความสะดวก ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

หลังจากที่ รถโดยสารสาธารณะ "RTC Chiangmai Smart Bus" ได้เปิดทดสอบทางเทคนิคในเส้นทางจริง ตามเส้นทางเดินรถขนส่งมวลชนสาย R3 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้รถโดยสารสาธารณะ "RTC Chiangmai Smart Bus" ได้วิ่งให้บริการแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจโดยระบบขนส่งมวลชนเป็นตัวนำ และเป็นไปตามกรอบการวางแผนยุทธศาสตร์ Smart Growth ที่ช่วยลดความจำเป็นในการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนในการเดินทางที่ลดลง

          สำหรับการให้บริการเดินรถในเส้นทางสาย R3 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุญาตให้ใช้รถบัสปรับอากาศ เป็นรถขนส่งมวลชนมาตรฐานพื้นชานต่ำความยาว 12 เมตร จำนวน 11 คัน มีความจุผู้โดยสารจำนวน 45 คน มีระบบบริการ Wifi บนตัวรถ รวมทั้งแอพพลิเคชั่น ติดตามรถที่ผู้ใช้บริการสามารถตรวจเช็คได้ว่ารถโดยสารถึงจุดไหน อีกกี่นาทีจะเดินทางมาถึงจุดที่ผู้ใช้บริการรออยู่ และคิดค่าบริการเพียง 20 บาท ตลอดสาย รับชำระค่าโดยสารด้วยบัตรสมาร์ทการ์ด ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถนำบัตรดังกล่าวไปใช้กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน BTS ในกรุงเทพมหานคร และรถสมาร์ทบัสของจังหวัดภูเก็ตได้ หรือซื้อบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ หรือที่พนักงานขับรถ "RTC Chiangmai Smart Bus" นอกจากนี้ได้เปิดให้บริการฟรีสำหรับผู้พิการ และผู้ป่วย อนาคตข้างหน้าจะมีการให้บริการร่วมกับบัตรต่างๆ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น

          ทั้งนี้ รถโดยสารสาธารณะ "RTC Chiangmai Smart Bus" จะให้บริการจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ทุก 20 นาที ไปตามเส้นทาง ถ.นิมมานเหมินทร์ ถึงเมืองเก่า โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 15 นาที โดยเฉลี่ย ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 โดยในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 บริการระหว่างเวลา 06.00-24.00 น.

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก