ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2561

วันที่ลงข่าว: 09/04/18

          นางสาวศรีหัสยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้กำหนดให้ วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัว อีกทั้ง ในห้วงเวลาเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ประชาชนโดยส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว จึงเป็นโอกาสในการกระตุ้นให้สังคมตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ

          ดังนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวร่วมใจ ก้าวสู่สังคมสูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ อาคารโรงยิมเอนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เวลา 08.30-15.30 น.

         สำหรับกิจกรรมในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว มีกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นจังหวัดสตูล มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพตามสิทธิ์พึงได้ของตนเข้ากองทุนผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เก้าอี้สุขาพาสุข พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ชมนิทรรศการออกร้านเครือข่ายผู้สูงอายุและครอบครัว การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก