ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เปิดแล้วงาน "ย๊ะล๊า ยะลา แฟร์ ครั้งที่ 7" กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว สร้างอาชีพ รายได้ชาวยะลา เลือกซื้อสินค้า อาหาร กว่า 300 ร้าน คึกคัก

วันที่ลงข่าว: 04/04/18

          เมื่อเวลา 19.30 น. วันนี้ (3 เม.ย. 61) ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน "ย๊ะล๊า ยะลา แฟร์ ครั้งที่ 7" พร้อมด้วยนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ซึ่งหอการค้าจังหวัดยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และ ผู้ประกอบการค้าในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ บรรเทาความตึงเครียดสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการในสถานการณ์ความไม่สงบใน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสินค้า OTOP เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำหรับกิจกรรมในงานมีการจำหน่ายสินค้า หลากหลายชนิดทั้งอาหาร เสื้อผ้า สินค้า ทั่วไป สินค้าชุมชน สินค้าโอทอป จากผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ยะลา กว่า 300 ร้าน รวมทั้งการแสดงบนเวทีของศิลปิน นักร้อง นักแสดง การแสดงของนักเรียน ตลอด 3 วัน ขณะที่ มีประชาชนเดินทางมาร่วมงาน พร้อมจับจ่ายซื้ออาหาร สินค้า ภายในงานกันจำนวนมาก ซึ่งงาน "ย๊ะล๊า ยะลา แฟร์ ครั้งที่ 7" จะมีไปตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561

         นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตามที่หอการค้าจังหวัดยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดงาน "ย๊ะล๊า ยะลา แฟร์" อย่างต่อเนื่องขึ้นในทุกปี เพื่อกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดยะลา และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน และเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "หอการค้าจังหวัดยะลา เป็นสถาบันผู้นำภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง และมีความน่าเชื่อถือ มีเครือข่ายที่กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดยะลา" สภาพปัจจุบัน สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อให้เกิดความตึงเครียดแก่ประชาชนในพื้นที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ขยายตัวเท่าที่ควร

         ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณหอการค้าจังหวัดยะลาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดยะลามาโดยตลอด เชื่อว่าการจัดงาน "ย๊ะล๊า ยะลา แฟร์" ในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนได้คลายความตึงเครียด และกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยในจังหวัด ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดยะลาขยายตัวดีขึ้น สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาสู่ชายแดนใต้ได้อีกทางหนึ่ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก