ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย คงอัตราค่าบริการจัดจราจรทางอากาศสนามบินถึงปี 2564 พร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 03/04/18

          นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) เปิดเผยว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้าคาดการณ์จะมีเที่ยวบินเข้ามาในประเทศประมาณ 3 ล้านเที่ยวบินต่อปี เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 200 เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่ประมาณ 1 ล้านเที่ยวบินต่อปี จึงมีมาตรการส่งเสริมด้วยการคงอัตราค่าบริการจัดจราจรทางอากาศของสนามบินทั่วประเทศถึงปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การบินในอาเซียนและดึงดูดให้สายการบินต่าง ๆ ในอาเซียนเข้ามาลงในประเทศไทยมากขึ้น ขณะที่การเปิดเสรีการบินสิ่งสำคัญ คือ การบริหารจัดการที่ดีสามารถแข่งขันได้ต้องมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีใหม่ ๆ ยอมรับว่าจุดอ่อนของการบินอาเซียน คือ ด้านการวิจัยและพัฒนา และบุคลากรที่ต้องเร่งพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ

         ด้าน นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า การเปิดเสรีการบินถือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพราะนอกจากจะเพิ่มเที่ยวบินยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย โดยทุกฝ่ายควรร่วมกันสนับสนุนให้เมืองรองเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการเลือกใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น แอร์เอเชียเปิดสายการบินกว่า 20 เส้นทางทุกปี เพราะเป็นความต้องการของลูกค้า ขณะที่สายการบินโลว์คอส ร้อยละ 80 มาจากการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหลัก เพราะมองว่าค่าครองชีพภูมิภาคนี้ถูก มีความจำเป็นต้องปั้นเมืองรอง ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ โดยเมืองรองอาจเป็นศูนย์กลางการบินแห่งใหม่ได้ในอนาคต เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ส่วนเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้แอร์เอเชียจะไม่เปิดเที่ยวบินเพิ่ม แต่จะคงมาตรการดูแลการบริหารจัดการการบินให้ตรงเวลา เพื่อให้การเดินทางราบรื่น โดยยอดจองขณะนี้เมืองหลักอยู่ที่ร้อยละ 90 เมืองรองอัตราการจองร้อยละ 86-87

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก