ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ลงข่าว: 02/04/18

          วันที่ 30 มี.ค. 61 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายคำยืน วงศ์ชาลี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำสื่อมวลชน จำนวน 50 คน รับฟังบรรยายข้อมูลของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอภิชัย ชัยชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลทั่วไปและการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี และ นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายจักรทิพย์ นาคะเสนย์กุล หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด้านศุลกากรสังขละบุรี นายสังเวียน มังดินดำนายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ได้บรรยายถึงการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารได้นำสื่อมวลชน และผู้นำชุมชน เดินทางมาศึกษาดูงานในด้านเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี ตามนโยบายเศรษฐกิจภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ก็คือการส่งเสริมบทบาทการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน ด้านการคมนาคมขนส่งสินค้า การค้าขาย การลงทุนและการท่องเที่ยว

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก