ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี สร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs Startup ก้าวทันธุรกิจบริการยุคการค้าเสรี

วันที่ลงข่าว: 30/03/18

          วันที่ 28 มี.ค. 61 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนา “อนาคตของธุรกิจบริการในยุคการค้าเสรี” โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ให้ได้ความรู้ ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีภาคบริการของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

         โดยเฉพาะการให้ข้อมูลและสาระสำคัญของความตกลงการค้าบริการและการลงทุน ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ของภาครัฐ และภาคเอกชนเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในตลาดญี่ปุ่น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ได้อย่างเต็มที่ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การค้าใหม่ๆ ของโลก

         ด้าน นางสาวบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การจัดเวทีสัมมนาครั้งนี้มีการให้ความรู้ครอบคลุมในด้านต่างๆ อาทิ การเสวนาหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกับการค้าเสรีภาคบริการ” , เสวนาการประชาพิจารณ์ความตกลงการค้าบริการและการลงทุนในกรอบอาเซียน-ญี่ปุ่น : โอกาสบุกตลาดภาคบริการและการลงทุนในญี่ปุ่น , การบรรยายเรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจโลกอนาคต” และการแบ่งกลุ่มสัมมนา เรื่อง Digital Marketing กับการค้าสินค้าเกษตร การท่องเที่ยวและโรงแรม และด้านโลจิสติกส์ ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ในเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจบริการในยุคการค้าเสรี สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าของโลกต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก