ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2561

วันที่ลงข่าว: 13/03/18

          นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จะนำหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชน ออกให้บริการในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดบ้านดอนหมู หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อไปบริการในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตรง ตลอดจนรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาพิจารณาให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

          สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การบริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน การบริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และการมอบเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก