ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคร่วมกัน

วันที่ลงข่าว: 12/03/18

          นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนางเฟเดอรีกา โมเกรินิ ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป พร้อมคณะ ที่ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งการพบหารือดังกล่าว ได้ติดตามประเด็นความร่วมมือในด้านการพัฒนาและด้านการประมง รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคร่วมกัน ทั้งนี้ยังได้หารือถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย – สหภาพยุโรป ซึ่งนางโมเกรินิฯ ได้ย้ำถึงความสำคัญของไทยในฐานะหุ้นส่วนที่สำคัญของสหภาพยุโรป ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายถึงพัฒนาการด้านการเมืองของไทย ตลอดจนการกำหนดวันเลือกตั้งและย้ำถึงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนายเนเว็น มิมิช่า กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา ซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมยินดีที่อาเซียนและสหภาพยุโรปเห็นชอบที่จะจัดทำแผนงานความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งยังได้ย้ำถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก