ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนประจวบ - มะริด เสนอรัฐบาลเร่งหารือทางการเมียนมาผลักดันเปิดด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรนำเข้าอาหารทะเลเสริมครัวโลก

วันที่ลงข่าว: 06/03/18

           นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนประจวบ - มะริด เสนอรัฐบาลเร่งหารือทางการเมียนมาผลักดันเปิดด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรนำเข้าอาหารทะเลเสริมครัวโลก นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนประจวบ - มะริด และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่โรงแรมดุสิตธานี จ.เพชรบุรี

          ในส่วนของภาคเอกชนได้เสนอขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นจุดผ่านแดนถาวรให้ได้โดยเร็ว เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ จ.มะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่มีการส่งอาหารทะเลปีละกว่าแสนตันผ่านด่านสิงขรไป จ.สมุทรสาคร  ร่นระยะทางจากเส้นทางขนส่งผ่าน จ.ระนอง ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามติในการประชุม ครม.สัญจรที่สวนสนปฏิพัทธ์ อ.หัวหิน เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2558 รัฐบาลเห็นชอบให้ด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษเพื่อผ่อนคลายกฎระเบียบการค้าการลงทุน พร้อมเดินหน้าประกาศยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร แต่ยังติดปัญหาทางการเมียนมาไม่ตอบตกลงในการลงนามผลการสำรวจรายละเอียดเขตแดนร่วมกับฝ่ายไทย

          ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล โดยกระทรวงการต่างประเทศเร่งเจรจากับทางการเมียนมา เป็นการภายในบนพื้นฐานของมิตรภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งขอผ่อนปรนเงื่อนทางการค้าให้เทียบเท่ากับจึดผ่านแดนถาวรระหว่างการรอลงนามให้การรับรองผลการสำรวจรายละเอียดเขตแดนบริเวณด่านสิงขร เนื่องจากการค้าการลงทุนผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรในปีที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก