ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมช.พาณิชย์ เผย ที่ประชุมรัฐมนตรีชาติสมาชิก RCEP ย้ำเดินหน้าให้สรุปผลเจรจาการค้าเสรีภายในปี 2561 พร้อมตั้งแผนงานโรดแมปขับเคลื่อนการเจรจาต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

วันที่ลงข่าว: 06/03/18

          นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 4 ว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจและผู้แทนระดับสูงจากสมาชิก 16 ประเทศได้เน้นย้ำถึงความตั้งใจร่วมกันที่จะทำให้การเจรจา RCEP มีความคืบหน้าเพื่อให้สามารถสรุปผลได้ภายในปีนี้ อีกทั้งยินดีที่จะให้มีแผนงานสำหรับการเจรจาในปี 2561 เพื่อให้คณะเจรจาดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละรอบ อย่างไรก็ดี ผลจากการประชุมครั้งนี้จะทำให้การเจรจามีความคืบหน้ามาก ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการเจรจาในประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการเปิดตลาดสินค้า ทุกประเทศตกลงให้มีการยื่นปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดครั้งที่ 3 ที่ครอบคลุมสินค้าทุกรายการ โดยให้เป็นไปตามโครงสร้างรูปแบบการลดภาษีตามที่อาเซียนเสนอ ภายในวันที่ 13 เมษายน 2561 และตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปภายในการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ครั้งที่ 22 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2561 นี้

          ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทย ได้แสดงบทบาทในการผลักดันร่วมกับสมาชิกอาเซียนในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การเจรจาเป็นไปตามทิศทางที่อาเซียนต้องการ ทั้งนี้ หากการเจรจาเป็นผลสำเร็จ RCEP จะกลายเป็นตลาดการค้าและการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งครอบคลุมประมาณหนึ่งในสามของเศรษฐกิจโลก มีประชากรรวมกันกว่า 3.5 ล้านคน มี GDP รวมกันมากกว่า 23 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ผู้ประกอบการจะสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญที่จะเชื่อมผู้ประกอบการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค RCEP และตลาดโลกด้ว

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก