ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผย รองเลขาธิการสหประชาชาติ ชื่นชมภาพลักษณ์ทุจริตไทย เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

วันที่ลงข่าว: 06/03/18

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผย รองเลขาธิการสหประชาชาติ ชื่นชมภาพลักษณ์ทุจริตไทย เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมเห็นว่า ต้องสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนทุกระดับ เพื่อลบล้างวัฒนธรรมการทุจริตที่ฝังตัวอยู่ในสังคมไทย

          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยภายหลัง นายยูริ เฟโดทอฟ รองเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้อำนวยการบริหารของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC เข้าเยี่ยมคารวะ ว่า รองเลขาธิการสหประชาชาติ ได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ได้พบกันเมื่อหลายปีก่อนและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งมาตรการป้องกันยาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน กระบวนการยุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนโดยใช้ศาสตร์พระราชาและพัฒนาทางเลือก โดยรองเลขาธิการสหประชาชาติ และ UNODC พร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้าน หลังจากนี้จะมีการประชุมร่วมกันในประเด็นปัญหายาเสพติด ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ยืนยันว่าทุกฝ่ายเร่งสานต่อโครงการที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และคอร์รัปชัน โดยเฉพาะโครงการควบคุม ดูแล การผลิตและส่งออกยาเสพติดบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ โดยร่วมมือกับกลุ่มสมาชิกในอาเซียนและนอกอาเซียน ซึ่งกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อไป

          นอกจากนี้ รองเลขาธิการสหประชาชาติ และ UNODC ยังได้ชื่นชมประเทศไทย ที่ถูกจัดลำดับดัชนีภาพลักษณ์ทุจริตประจำปี 2560 สูงขึ้นกว่าปี 2559 รวมทั้งมาตรการที่รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนทุกระดับ เพื่อลบล้างวัฒนธรรมการทุจริตที่ฝังตัวอยู่ในสังคมไทย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก