ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดอาเซียน สร้างฐานผลิตช่วย SMEs ขยายธุรกิจสู่ CLMV ภายใต้การขับเคลื่อนคณะทำงาน D4

วันที่ลงข่าว: 15/02/18

          นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2561 กระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตลาด CLMV และคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านตลาดอาเซียนพร้อมให้บุคลากรรุ่นใหม่จากกรมต่างๆ มาช่วยงาน เพื่อพิจารณาแนวทางใหม่ๆ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีกลไกดำเนินการอยู่ภายใต้ คณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมการค้า ธุรกิจบริการ และการลงทุนในต่างประเทศ (D4) โดยแผนการดำเนินงานของคณะทำงาน D4 จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างฐานการผลิตและตลาดร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยในอนุภูมิภาค นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนรายใหญ่ที่ลงทุนในต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาประจำภูมิภาค เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศด้วย

         ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับตลาดอาเซียนภายใต้กลไกต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้จัดประชุมเพื่อให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้านตลาด CLMV และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านตลาดอาเซียน ได้พบหารือกันเพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนงานตลาดอาเซียน นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 19-26 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการประชุมทูตพาณิชย์จากทั่วโลก เพื่อรับมอบนโยบายจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการนำเสนอแผนผลักดันการส่งออกเชิงรุกรายภูมิภาค

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก