ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มรภ.สงขลา เปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561 “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 8-14 ก.พ. 61 นี้

วันที่ลงข่าว: 12/02/18

           มรภ.สงขลา เปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561 “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ พร้อมเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเทศมหาชาติทรงเครื่อง

วันที่่ 10 ม.ค. 61 ณ เวทีกลาง หน้าหอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561 “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณาจารย์ บุคลกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 3,000 คน เข้าร่วมในครั้งนี้

ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561 “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” เป็นการดำเนินรอยตามพระบรมราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม โดยที่ผ่านมา มทร.สงขลา จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี เนื่องจากเล็งเห็นถึงความถึงความสำคัญของวิถีวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริง หรือเป็นรากแก้วของแผ่นดิน และประการสำคัญ ในปีนี้เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์และมีพระบรมราชโชบายมห้มหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาเป็นพื้นที่ท้องถิ่นมิติทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์และการรักษาชาติและก่อให้เกิดการพัฒนาสู่รายได้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า สำหรับงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่อาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระบรมราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 และส่งเสริมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยภูมิภาค รวมทั้งอาเซียน

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมทางภาคใต้และภาคอื่นๆ รวมทั้งการแสดงจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย การแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา การบวงสรวงและศักการะทวดช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กิจกรรมลานวัฒนธรรมของนักศึกษาทุกคณะ การประชุทสัมนาวิชาการทางวัฒนธรรม การแข่งขันทางวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยได้รับความความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก