ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 144 ที่ จ.กำแพงเพชร

วันที่ลงข่าว: 12/02/18

            วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 144 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมคณะ

ด้วยมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิฯ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2535 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธาน ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์ สืบสานพระราชประสงค์ของทั้ง 2 พระองค์ ดังนั้น มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงดำเนินโครงการร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ ค้นหากลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดยากจน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ทำให้คนพิการขาขาดในจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถที่จะช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว และสังคม รวมทั้งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้พิการที่เข้ารับบริการในครั้งนี้ จำนวน 150 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก