ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานราชภัฏวิชาการ 2561 “ปณิธานการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม สู่สังคม”

วันที่ลงข่าว: 08/02/18

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “ปณิธานการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม สู่สังคม” ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

          ผศ.ดร. ฆนัท ธาตุทอง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “ปณิธานการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม สู่สังคม” ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่คนไทยและชาวราชภัฏทุกคนต้องร่วมกันสานต่อเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน และการส่งเสริมปณิธานความเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม สู่สังคม โดยจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน อีกทั้งเป็นการประมวลองค์ความรู้และนวัตกรรมในรอบปีเผยแพร่สู่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ประชาชน สังคมและชุมชนท้องถิ่น โดยภายในงานจัดให้มีพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงพระราชทานนามแก่สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535

          รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า นอกจากนี้มีเวทีกลางให้นักศึกษาและอาจารย์ได้แสดงศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ตามศาสตร์ในแต่ละสาขา เพื่อเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่และขยายผลขององค์ความรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการให้แก่โรงเรียนและชุมชน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมการแข่งขันรางวัลพระราชทานมี 2 กิจกรรม คือ การแข่งขันเดิน - วิ่ง ราชภัฏนครฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 14 และการประกวดมโนราเยาวชน ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมระบบอัตโนมัติ การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเครื่องบินเดินตามและเครื่องร่อนสำหรับนักเรียนและนักศึกษา การอบรมต้นกล้าวิชาการเพื่อการเรียนรู้ประกวดเว็บไซต์ สร้างพื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพในสตูดิโอ และการอบรมการพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอล

          กิจกรรมประชุม / เสวนา มีดังนี้ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Contructionism การเสวนาเรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย เสวนาเรื่อง “Teaching and learning to develop students for university identity” กิจกรรมเงินทองต้องวางแผน ด้วยสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปด การเสวนาเรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย

         กิจกรรมประกวดแข่งขัน มีดังนี้ จัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ลุกทุ่งซิงกิ้งคอนเทสต์” การประกวดถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมเมือง 12 นักษัตร” การประกวดการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากผักพื้นบ้านภาคใต้ การแข่งขันตอบปัญหา และทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาและทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันชกมวยไทย การประกวดรำวงมาตรฐาน การแข่งขันตอบปัญหาและทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการจัดโต๊ะอาหารและการบริการอาหาร

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโชว์การแสดงดนตรีของโรงเรียนในเขตภาคใต้ การสาธิตการทำผ้ามัดย้อม กิจกรรมค้นหาอาชีพที่ใช้กับใจที่รัก นิทรรศการ Open house ของทุกหลักสูตร เวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 พิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประชุมวิชาการนำเสนองานวิจัยนักศึกษา และตลาดนัดสินค้าอาเซียน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก