ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคม ร่วมขบวนพิธีเปิดงานประตูวัฒนธรรมมุ่งสู่อาเซียน สานศิลป์ วิถีถิ่นอาเซียน ASEAN Original Culture (AEC) ในขบวนสาธารณรัฐประชาชนลาว

วันที่ลงข่าว: 29/01/18

          นางวรรณา ขอบอรัญ สถิติจังหวัดระยอง และ นายสมชาย นันธิกานนท์ TOT จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะข้าราชการและพนักงาน ของสำนักงานสถิติ และ TOT จังหวัดระยอง ร่วมในขบวนงานพิธีเปิดประตูวัฒนธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซียน สานศิลป์ วิถีถิ่นอาเซียน ASEAN Original Culture (AEC) โดยพร้อมใจกันแต่งกายชุดประจำชาติสาธารณรัฐประชาชนลาว อย่างสวยงาม และพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังได้ร่วมติดตามประเมินผลการจัดงานในระหว่าง 25-27 มกราคม 2561 ณ ลานสตาร์ไอที โรงแรม สตาร์ อ.เมืองระยอง อีกด้วย ซึ่งงานดังกล่าว จัดโดยจังหวัดระยอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เครือข่ายวัฒนธรรมทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าสตาร์ไอที อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก