ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระบุ ไทยเตรียมจัดงานในการเป็นเจ้าภาพแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เพื่อให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ที่สุด เผยล่าสุด เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการด้านเทคนิคและการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 350 คน โดยยึดเกณฑ์การแข่งขันฝีมือแรง

วันที่ลงข่าว: 25/01/18

            อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระบุ ไทยเตรียมจัดงานในการเป็นเจ้าภาพแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เพื่อให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ที่สุด เผยล่าสุด เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการด้านเทคนิคและการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 350 คน โดยยึดเกณฑ์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ

           นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ซึ่งมีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ ในการเป็นศูนย์กลางการประชุมและการจัดงานต่างๆ จะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะที่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำให้จัดเตรียมงานในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันให้ความสมบรูณ์และมีความพร้อมมากที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันและเจ้าหน้าที่สมาชิกอาเซียนในการเยือนประเทศไทย โดยยกระดับคุณภาพให้เทียบเท่าการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ โดยระหว่างวันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้งที่ 1 ที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อประชุมคณะกรรมการเทคนิค และคณะกรรมการตัดสินรายสาขา เพื่อยืนยันสาขา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน การทำหน้าที่ประธานกรรมการการตัดสิน จัดทำแบบแข่งขัน หลักเกณฑ์การให้คะแนน เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้แทน ผู้แทนเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมประมาณ 350 คน

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมคณะกรรมการเทคนิคเป็นการประชุมที่สำคัญ เนื่องจากบทสรุปจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการแข่งขันทั้งในเรื่องของสาขา การตัดสิน การให้คะแนน กฎ กติกาต่างๆ โดยคาดว่าจะมีการแข่งขันใน 24 สาขา ซึ่งจะยึดตามสาขาที่มีการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่ประเทศมาเลเซีย และการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก