ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ลงข่าว: 25/01/18

          เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2561 เวลา 10.25 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ "อาคารศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน" ตั้งอยู่ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,500 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องพัก 50 ห้อง ห้องประชุมขนาดความจุ 200 คน และลานใต้ถุนสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งงบประมาณการก่อสร้างมาจากการระดมทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน และการจัดกิจกรรม "ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind" เป็นการร่วมกันปั่นจักรยานแบบสองที่นั่ง จากกรุงเทพมหานคร ถึงอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน 9 จังหวัด รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร ซึ่งจะเริ่มปั่นในวันที่ 28 มกราคมนี้

          ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการของศูนย์ฯ ซึ่งเริ่มดำเนินการฝึกอบรมมาแล้ว 2 รุ่น ตั้งแต่ปี 2559 มีวิทยากรจากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปสนับสนุนองค์ความรู้ ในการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพและมีศักยภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์ฯ ที่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเลี้ยงจิ้งหรีด และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 100 วัน แบ่งเป็นทฤษฎี 93 ชั่วโมง ปฏิบัติ 507 ชั่วโมง โดยเป็นอาชีพที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ ใช้พื้นที่น้อย มีรายได้รายวัน ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด และมีรอบการผลิตต่ำ เพียง 45 วัน เมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรม ศูนย์ฯ จะให้ผู้พิการเลือกอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจมากที่สุด 1 อาชีพ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การประกอบอาชีพเบื้องต้น ให้นำกลับไปทำที่บ้านได้ทันที หลังจากนั้นวิทยากรจะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามผลรายบุคคล เพื่อให้การประกอบอาชีพมีมาตรฐาน ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งสอนการแปรรูป การทำการตลาด และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ในช่วงการฝึกอบรมรุ่นที่ 3 มีคนพิการเข้าร่วม 170 คน

          ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย พบว่ามีคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานถึง 8 แสน 2 หมื่นคน แต่ประกอบอาชีพเพียง 1 แสน 9 หมื่นคน การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนี้ จึงจะสามารถช่วยให้คนพิการประกอบอาชีพ และช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น

          ก่อนเสด็จกลับ ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิล ณ บริเวณบ่อปลาภายในศูนย์ฯ จำนวน 3,900 ตัว และทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก