ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.ท่องเที่ยวเผยการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 37 ที่จังหวัดเชียงใหม่ หารือ 3 ประเด็นสำคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ลงข่าว: 25/01/18

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 37 ที่จังหวัดเชียงใหม่ จะหารือใน 3 ประเด็นสำคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

          นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 37 หรือ The 37th ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) ว่า จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 โดยการประชุมดังกล่าวจะเป็นเวทีหารือด้านการท่องเที่ยวสำคัญของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยการหารือครั้งนี้จะให้ความสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และวัฒนธรรมด้านอาหาร ส่วนการสนับสนุนต่างชาติเข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ได้ให้การส่งเสริมการสร้างศูนย์จัดประชุม และการสร้างสวนน้ำ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศส่งผลให้ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าไทยในปีที่ผ่านมาสูงถึง 35 ล้านคน ขณะที่การเดินทางเที่ยวในประเทศเฉลี่ยนอยู่ที่ 120 ล้านคน/ครั้ง นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและการลงทุนในเมืองรองเห็นได้จากสถิตินักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดิทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นทั้งยุโรป และอาเซียน

          สำหรับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จะเน้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม และลดความเหลื่อมล้ำของสัมคมไทย ส่วนการกำหนดเป้าหมายตัวเลขการท่องเที่ยวในประเทศจะไม่มีการกำหนดเป้าหมาย แต่จะให้ความสำคัญเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยการสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย และการสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก