ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดระยองเตรียมจัดงาน “เปิดประตูวัฒนธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซี่ยนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันที่ลงข่าว: 19/01/18

             เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานแถลงข่าว สื่อมวลชน จังหวัดระยอง โดยกล่าวว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และเครือข่ายวัฒนธรรม กำหนดจัดงาน “เปิดประตูวัฒนธรรมสัญจรมุ่งสู่อาเซี่ยน จังหวัดระยอง สานศิลป์ วิถีถิ่นอาเซี่ยน Asean Original Culture” 25-27 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรมสตาร์ไอที เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ระยอง

            ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดระยอง ภายในงานจัด ขบวนพาเหรดการแต่งกายตามวัฒนธรรม 10 ประเทศสมาชิกอาเซี่ยน ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ขบวนแห่เชิดสิงโต โขน และวงดุริยางค์ การประกวดสาวงามอาเซียน ไข่มุก รุ่งรัตน์ เดอะวอยซ์ 4 กิจกรรมเสวนา “สายศิลป์ วิถีถิ่นอาเซียน” โดยคุณจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ และคุณสุรัตน์ จงดา เก่ง ธชย ประทุมวรรณ กิจกรรมภาพถ่ายมุมสถานที่สำคัญต่างๆใน 10 ประเทศอาเซียน ชิมอาหารจากการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน อาหารอาเซียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชมการแสดงบนเวทีจากนักร้องระดับประเทศ โขนหุ่นละครเล็ก หนังใหญ่วัดบ้านดอน การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจากสถานศึกษา การแสดงแม่ไม้มวยไทย และนิทรรศการทางวัฒนธรรมอาเซียน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก