ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ลงข่าว: 16/01/18

           วันที่ 15 ม.ค. 61 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร แถลงข่าวการเตรียมจัด "งานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2" ที่ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒธรรม รูปแบบการจัดงานให้สื่อมวลชนได้รับชมด้วย

          รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า งานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ สู่การพัฒนาต่อยอดให้สูงขึ้นและนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 ตลอดทั้งเป็นการสร้างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีความเป็นผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตนเอง มีการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความกล้าคิด กล้าสร้างสรรค์เกิดความรู้ใหม่สามารถใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ซึ่งในงานนี้มีการเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ ประชาชนและผู้ที่สนใจได้นำเสนอผลงานและเยี่ยมชมผลการวิจัย ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาวิจัยประดิษฐ์คิดค้นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมราชภัฏมินิมาราธอน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันราชภัฏ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ” การประกวดแผนธุรกิจ การแข่งขันทักษะทางบัญชี การแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติจากประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย การแสดงโขน การแสดงลิเก การประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นเทิดพระเกียรติ การจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ การแข่งขันแผนที่ทางความคิด การประกวดภาพยนตร์สั้น การร่ายรำมวยไทย การแสดงวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค การประกวดโปงลาง การประกวดดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท Stop Motion การเล่านิทานอาเซียน การแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และการแสดงจำอวดหน้าม่าน ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ครู อาจารย์ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมงานในการจัดงานครั้งนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก