ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันเด็กคึกคัก พร้อมมอบรางวัลให้เด็กพิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเป็นคนดี

วันที่ลงข่าว: 12/01/18

          นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และสุขภาพ โดยภายในงานมีการกิจกรรมการแสดงบนเวที การมอบรางวัลแก่เด็กพิการที่เรียนดี มีมารยาทงาม และมีน้ำใจ การเล่นเกมชิงรางวัล การแจกขวัญ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เน้นย้ำให้ครูผู้สอนช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนเป็นคนดีและมีคุณธรรม

          สำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรจะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2 แห่งด้วยกันคือ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร และที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร โดยเบื้องต้นคาดการว่าจะมีเด็กและเยาวชนมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 500 คน ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรได้เตรียมของขวัญและกิจกรรมไว้มากมาย ทั้งกิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมหนูน้อยอ่านข่าว กิจกรรมตอบคำถามธรรมมะเพื่อชิงทุนการศึกษา การเล่นเกมชิงรางวัล ขณะที่ของขวัญมีทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา รถจักรยาน และของเล่นเสริมพัฒนาการ

          ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมได้ทั้งที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร และที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก