ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามสภาพความพิการ

วันที่ลงข่าว: 12/01/18

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (12 ม.ค. 61) นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามสภาพความพิการ มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และเป็นที่ยอมรับของสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียน การเล่นเกม การแจกของรางวัลแก่เด็กนักเรียนทุกคน

พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดแพร่ และส่วนราชการ องค์กร ร้านค้าต่างๆ ได้มอบของขวัญแก่เด็กและผู้ปกครอง พร้อมเลี้ยงอาหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติดังกล่าว

          ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ นั้นเปิดสอนและดูแลเด็กออทิสติก เด็กพิการประเภทอื่นๆ ที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 207 คน การจัดกิจกรรมวันเด็กจึงเป็นการเติมเต็มให้น้องๆ เหล่านี้ ให้มีโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วๆ ไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก