ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ลงข่าว: 12/01/18

           ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กพิการได้มีส่วนร่วม พร้อมมอบของขวัญสำหรับเด็กที่มาร่วมงาน

วันที่ 12 ม.ค. 61 นายธีระพล ชลิศราพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง สโมสรไลออนส์ระนอง และภาคเอกชนร่วมกิจกรรม ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมอ่านสาสน์จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

          นายธีระพล ชลิศราพงศ์ กล่าวว่า เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ ซึ่งการร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติจะได้แสดงออกซึ่งความสามารถที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นการฝึกและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิต เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขและความเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมของประเทศชาติ

         นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ให้บริการฟื้นฟู บำบัด และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิต จากหน่วยบริการประจำอำเภอทั้ง 5 อำเภอ จำนวน 75 คน เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ในระดับที่สามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ในสังคมอย่างปกติ ในช่วงเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ เด็กปกติทั่วไปมีโอกาสได้เฉลิมฉลองกับเพื่อน และผู้ปกครอง ทั้งที่โรงเรียนและในครอบครัวได้เที่ยวงานอย่างสนุกสนาน รื่นเริงกับการรับประทานอาหาร ได้รับของขวัญต่างๆ แต่เด็กพิการจำนวนหนึ่งไม่ได้รับโอกาสดังกล่าว เนื่องจากสภาพความพิการไม่เอื้อต่อการเข้าร่วมงาน ประกอบกับครอบครัวยากจน ไม่สามารถหาของขวัญมอบแก่บุตรหลานผู้พิการของตนได้ ศูนย์ฯ จึงจัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อให้เด็กพิการมีส่วนร่วม และสนุกกับกิจกรรมพร้อมของขวัญที่จัดไว้ให้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก