ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.พะเยา เปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561

วันที่ลงข่าว: 11/01/18

          วันที่ 10 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ตามที่สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด , ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด , สำนักงานจัดหางานจังหวัด , องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานวันคนพิการสากลขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behide) โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ การลดภาวะความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ตลอดจนเรื่องภัยพิบัติ

          พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคคล องค์กรดีเด่นด้านคนพิการ ภายในงานยังได้มีการ เสวนาเรื่อง “การช่วยเหลือคนพิการในชุมชน ขององค์กรคนพิการ และหน่วยงานภาครัฐ” , การจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้า , การให้ความรู้และคำปรึกษาด้านแรงงาน และการให้ความรู้สำหรับการดูแลเด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานฯ จำนวน 620 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก