ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.พิจิตร จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน เพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ว่างงานในจังหวัดพิจิตรได้เข้าถึงสถานประกอบการโดยตรง

วันที่ลงข่าว: 11/01/18

          วันที่ 10 ม.ค. 61 นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมเยี่ยมชมโครงการนัดพบแรงงานที่ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรจัดขึ้น เพื่อเปิดช่องทางให้แก่ผู้ว่างงานในจังหวัดพิจิตรได้เข้าถึงสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครพนักงาน ซึ่งมีบริษัทห้างร้านมารับสมัครและสอบสัมภาษณ์ในทันที โดยกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนหลากหลายวัยให้ความสนใจเข้าสมัครงาน และปรึกษาด้านการทำงานกว่า 200 คน และงานที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดเป็นประเภทเซลล์ขายของ เช่น โชว์รูมขายรถ และเจ้าหน้าที่ประจำห้างสรรพสินค้า พร้อมกันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานยังได้ร่วมจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการทำงานในด้านต่าง เช่น ด้านประกันสังคม ด้านสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการแนะแนวอาชีพ แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุ อีกด้วย

          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ว่างงานได้มีงานทำ อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเติบโต และที่สำคัญเป็นการลดปริมาณผู้ว่างงานให้มีจำนวนที่น้อยลง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารเข้าสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ในวันเวลาราชการ หรือเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-612-834 ต่อ 19

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก