ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทาน โครงการ “หนึ่งใจเดียวกัน” ในพื้นที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

วันที่ลงข่าว: 10/01/18

          วันที่่  9 ม.ค. 61 เวลา 09.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดเกล้าฯ ให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีถวายสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ หนึ่งใจเดียวกัน ให้แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ประชาชน จำนวน 500 คน ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมให้การตอนรับ

           ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยในชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารห่างไกล จึงมีดำริให้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

ในการนี้ นายมนัส โนนุช ได้นำพระราชดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร และให้กำลังใจมาถึงพสกนิกรชาวไทยทุกคน ในการต่อสู้กับทุกข์ภัยต่างๆ ซึ่งถ้าประชาชนมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้ว ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ โดยชาวอำเภออุทุมพรพิสัย รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

          หลังจากนั้น นายมนัส โนนุช และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบสิงของพระราชทานให้แก่ นายสาย เสนา บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ตำบลตาเกษ ป่วยความดัน ซีกซ้ายอ่อนแรง เดินไม่ได้ และ นายสุริยัน ประกาหลา บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ตำบลตาเกษ ป่วยสมองพิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สาเหตุเกิดจากประสบอุบัติเหตุเมื่อ ปี พ.ศ.2548

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก