ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สถาบันราชประชาสมาสัยฯ จัดงานวันราชประชาสมาสัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ลงข่าว: 10/01/18

          สถาบันราชประชาสมาสัย ร่วมกับมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันราชประชาสมาสัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อการดำเนินงานโรคเรื้อนในประเทศไทย

นายอาจินต์ ชลพันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย กล่าวว่า จากการที่สังคมในอดีตยังไม่มียารักษาโรคเรื้อนที่ได้ผลดี ผู้ป่วยโรคเรื้อนและครอบครัวถูกรังเกียจ และถูกเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากรูปลักษณ์และความพิการที่ปรากฏ ในปี พ.ศ.2469 กรมควบคุมโรคเรื้อน ซึ่งในขณะนั้นสังกัดกรมอนามัย ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโรคเรื้อนองค์การอนามัยโลกสุ่มสำรวจเพื่อศึกษาระบาดวิทยาโรคเรื้อน พบว่า มีผู้ป่วยทั่วประเทศประมาณ 140,000 ราย คิดเป็นอัตราชุก 50 ต่อประชากร 1 หมื่นคน เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงทราบว่ารัฐบาลกำลังเร่งรัดขยายงานโครงการควบคุมโรคเรื้อนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่ประสบปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังแพทย์ และเจ้าหน้าที่ จึงโปรดเกล้าให้จัดตั้งสถานที่สำหรับฝึกอบรมบุคลากร และค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับโรคเรื้อนขึ้นในบริเวณสถานพยาบาลพระประแดง เพื่อปราบโรคเรื้อนให้หมดไปจากประเทศไทย และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2501 และต่อมาเมื่ออาคารดังกล่าวก่อสร้างเสร็จ จึงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเปิดอาคารดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2503 และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารแห่งนี้ว่า “สถาบันราชประชาสมาสัย” อันมีความหมายลึกซึ้งเป็นปรัชญาว่า “พระราชากับประชาชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน” สถาบันราชประชาสมาสัยจึงถือเอาวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันพระราชทานกำเนิดสถาบัน เรียกชื่อว่า “วันราชประชาสมาสัย”

          ในปี 2561 นี้สถาบันราชประชาสมาสัย ร่วมกับมูลนิธิราชประชาสมาสัยได้กำหนดจัดงานวันราชประชาสมาสัย ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ สถาบันราชประชาสมาสัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานจะมีการแถลงข่าวการจัดทำโครงการประชาร่วมใจลดการตีตรา นำพาสู่สังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของของในหลวงรัชกาลที่ 9 พิธีมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนงานโรคเรื้อน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนสมาชิกชุมชนราชประชาสมาสัยด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก