ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดงาน วันนัดพบแรงงาน Smart job Smart Life 10 มกราคม นี้

วันที่ลงข่าว: 10/01/18

          จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดงาน วันนัดพบแรงงาน Smart job Smart Life 10 มกราคม นี้ นางอุทัยวรรณ โกตระกูล จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ จะจัดงานวันนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การเตรียมคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นายจ้างพบและสัมภาษณ์กับลูกจ้างโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวการประกอบอาชีพ ทั้งยังเปิดให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุประสงค์ที่จะทำงานขอรับสิทธิตามกฎหมาย

          จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้หางานเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สด.8 หรือ สด.43 พร้อมสำเนารูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0 4381 3228-9 หรือ 09 7302 6626

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก