ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.จันทบุรีแถลงข่าวงานสีสันตะวันออก แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน ถนนคนเดิน คนสามแผ่นดิน ครั้งที่ 8 วันที่ 12 – 16 มกราคม 2561

วันที่ลงข่าว: 08/01/18

          ที่โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ทแอนสปอร์ตคลับ จันทบุรี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส นายอำเภอโป่งน้ำร้อน และนางสาวนิพัทธา จันย่องพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสีสันตะสันออก แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน ถนนคนเดิน คนสามแผ่นดิน ครั้งที่ 8 ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2561 ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา ภายในงานจะมีการ ออกร้านจำหน่ายสินค้าจากประเทศกัมพูชา เวียดนาม และไทย กว่า 100 บูท ซึ่งในปีนี้ ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้วย ในเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน พิธีเปิดงานวันจันทร์ที่ 15 มกราคม จะมีการแสดงอัปสราจากประเทศกัมพูชา ที่ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูง มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทย – กัมพูชา และเวียดนาม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมหุ่นกระบอกคน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก