ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนเด็กและเยาวชน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันที่ลงข่าว: 08/01/18

          นางสาว บุษฎี สันติพิทักษ์อธิบดี กรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่13 มกราคม 2561 ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้น ที่อาคารกรมการกงสุล ในเวลา 08:30 - 15:00 น. เพื่อให้เด็กและเยาวชน เข้าศึกษาหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี พร้อมทั้งมอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการสมานมิตร เพื่อเผยแพร่ความรู้พระราชกรณียกิจในต่างประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ด้านการต่างประเทศของไทยให้เด็กเยาวชนได้รับทราบ นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการแจกของรางวัลจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก