ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ตรัง รวมศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางท่องเที่ยว เยี่ยมชม เขา ป่า นา เล และ เมือง ในจังหวัดตรัง

วันที่ลงข่าว: 03/01/18

           วันที่ 31 ธ.ค.60 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ : TRANG INTERNATIONAL ART 2017”ที่อนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์ ตามที่จังหวัดตรัง ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง เทศบาลนครตรังและหอศิลป์ 3/2 อาร์ตแกลอรี่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งมีศิลปินชาวไทยร่วมกับศิลปินชาวตรังจำนวน 19 คนและศิลปินชาวต่างประเทศ อีก 16 คน จากประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ที่ได้เดินทางมายังจังหวัดตรัง เพื่อสร้างผลงานศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางท่องเที่ยว เยี่ยมชม เขา ป่า นา เล และ เมือง

          การจัดงาน TRANG INTERNATIONAL ART 2017 เป็นครั้งแรกในจังหวัดตรังเป็นหนึ่งกิจกรรมในแผนงาน AEC Connectivity ตามโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างมุมมองใหม่ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของจังหวัดตรังผ่านผลงานศิลปะ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้และเดินทางมาชื่นชมความงดงามของจังหวัดตรัง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก