ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผย มีแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร อย่างยั่งยืน ด้าน ททท.สุโขทัย ระบุ มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวกว่า 1 ล้านคน

วันที่ลงข่าว: 25/12/17

          นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย ว่า จังหวัดสุโขทัย มีแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ภายใต้วิสัยทัศน์ เมืองมรดกโลกที่สร้างสรรค์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่คงคุณค่าและยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ(อพท.)เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทฯ และมีสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร หรือ อพท.4 เป็นหน่วยงานดำเนินการและบูรณาการในพื้นที่ในปี 2560 อพท.4 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 6 โครงการ รวม 30.5 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการทบทวนแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร โครงการศึกษาด้านขยายศักยภาพตลาดเพื่อเป็น HUB การท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกในอาเซียน โครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดเชิงรุก โครงการอนุรักษ์พัฒนาสร้างสรรค์คุณค่าแหล่งท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรม โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและโครงการส่งเสริมความสามารถชุมชนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างไรก็ตามข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย ในปีนี้การท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยถือว่าคึกคักเป็นอย่างมากมีนักท่องเที่ยวทั้งจากชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวกว่า 1.3 ล้านคน โดยสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและการท่องเที่ยวชุมชนก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก