ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด/แขวง ไทย-ลาว-เวียดนาม ครั้ง 21

วันที่ลงข่าว: 15/12/17

          นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด/แขวงไทย-ลาว-เวียดนาม ครั้งที่ 21 ที่จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561

ทั้งนี้ จังหวัดหนองคาย ได้มีกรอบความร่วมมือร่วมกับจังหวัดและแขวงต่างๆ ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 ประกอบด้วย ประเทศไทย จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย สกลนคร นครพนม และจังหวัดบึงกาฬ , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฮาติงห์ จังหวัดเหงะอานห์ และจังหวัดกวางบิ่งห์ , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 แขวง คือแขวงบอลิคำไซ และแขวงคำม่วน ซึ่งได้ก่อตั้งความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2535 โดยจังหวัดแขวงที่เป็นสมาชิกมีที่ตั้งเชื่อมโยงกับถนนหมายเลข 8 และถนนหมายเลข 12 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกรอบความร่วมมือร่วมกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา กีฬาวัฒนธรรมท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์ ด้านการค้าการลงทุน ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านเกษตรกรรม ซึ่งตามกรอบความร่วมมือดังกล่าวได้เห็นชอบให้มีการจัดประชุมร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด/แขวง เพื่อทบทวนและหามาตรการในความร่วมมือซึ่งกันและกันโดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

          สำหรับการประชุมครั้งที่ 21 ที่จะถึงนี้ กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งจะมีการประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ผู้ประกอบการนักธุรกิจ ของ 3 ประเทศ 9 จังหวัด/แขวง, การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า Nongkhai Best to ASEAN Trade Fair ที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านข้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ, เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยววัดโพธิ์ชัย, พระธาตุหล้าหนอง, ลานวัฒนธรรม หน้าวัดลำดวน, ตลาดท่าเสด็จ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มข.หนองคาย, วัดผาตากเสื้อ Sky Walk อ.สังคม, วัดหินหมากเป้ง วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่, การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ที่สนามกอล์ฟ วิคตอรี่พาร์ค กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

          ส่วนการประชุมครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ราชอาณาจักรไทย คณะกรรมการได้ลงนามจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาความรู้วิชาการ ทักษะวิชาชีพ, จะมีและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างจังหวัด/แขวง และประเทศเพิ่มมากขึ้น, จะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการกีฬาแต่ละจังหวัด/ แขวง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ, จะให้ความร่วมมือด้านการค้าการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมแสดงสินค้าระหว่างประเทศ จะให้ความสำคัญในการจัดงาน จำนวนผู้ชมงาน ยานพาหนะ สินค้าที่ส่งออกและนำเข้าที่ด่านศุลกากรเพิ่มมากขึ้น, จะมีการลงทุน ถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี ระหว่าง 3 ประเทศ พร้อมตกลงเปิดเส้นทางใหม่ในการขนส่งการเชื่อมโยงของแต่ละจังหวัด/แขวง ตามเส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12

          คณะกรรมการได้เตรียมเสนอต่อรัฐบาลทั้ง 3 ประเทศ เพื่อดำเนินการเปิดเส้นทางจากกรุงเทพฯ-นครพนม-ท่าแขก-ฮาติงห์ ให้แล้วเสร็จ, ผลักดันการเปิดเส้นทางขนส่งผู้โดยสารจากจังหวัดกวางบิ่งห์-คำม่วน-นครพนม-สกลนคร, สนับสนุนผลักดันการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-ปากซัน, ส่งเสริมการส่งสินค้าในเขตอุตสาหกรรม หวุงอ๋าง (จังหวัดฮาติงห์)-เขตอุตสาหกรรมฮอนลา (จังหวัดกวางบิ่งห์)-เมืองเก่อลอ (จังหวัดเหงะอานห์) และประเทศที่ 3, ส่งเสริมการสร้างทางด่วนจากนครหลวงเวียงจันทน์-ปากซัน (แขวงบอลิคำไซ)-แทง ทุ่ย (จังหวัดเหงะอานห์)-กรุงฮานอย ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาด้านการค้าบริเวณชายแดน ด้านการขนส่ง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเอกสาร อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการยานพาหนะ สินค้าส่งออก-นำเข้า ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในลำดับต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก