ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐบาลไทยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหภาพยุโรปและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

วันที่ลงข่าว: 13/12/17

          อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยรัฐบาลไทยระบุจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป และความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยยินดีต่อข้อมติของที่ประชุมคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งย้ำถึงความสำคัญที่สหภาพยุโรปให้กับการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศไทยและฟื้นฟูการปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองในทุกระดับกับประเทศไทย ทั้งนี้ ไทยยังยินดีที่คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป

          อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหภาพยุโรปและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน ผลประโยชน์ร่วมกันและความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืน

ข้อมูลข่า

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก