ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดแพร่ จัดงาน “มหกรรมไม้สักจังหวัดแพร่ Furniture City”

วันที่ลงข่าว: 13/12/17

          จังหวัดแพร่จัดงาน “มหกรรมไม้สักจังหวัดแพร่ Furniture City” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวดง ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น หวังเพิ่มช่องทางการตลาดรองรับเศรษฐกิจดิจิตอลในตลาดอาเซียน

          นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่จะจัดงาน “มหกรรมไม้สักจังหวัดแพร่ Furniture City” ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวดง ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไม้สักจังหวัดแพร่ในตลาดอาเซียน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้สัก สินค้า OTOP การเจรจาธุรกิจ Business Matching นิทรรศการงานวิชาการ ทักษะ กระบวนการผลิตและแปรรูปไม้สักของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีศิลปินชื่อดังที่จะมาร่วมงานหลายคน อาทิ อ๋อม อรรคพันธ์ นักแสดงช่อง 7 , ไม้เมือง, ฝน ธนสุนทร , เอ็ดดี้ ตลาดแตก, ตู่ ดารณี และกิจกรรมพร้อมของรางวัลมากมาย

          ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การจัดงานครังนี้ เป็นครั้งที่ 4 โดยผู้มาเที่ยวชมงานจะได้สัมผัสกับความแตกต่าง ของดีไซน์ที่โดดเด่นมีอัตลักษณ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีนวัตนกรรมการผลิตเฟอร์เจอร์ไม้สักที่ทันสมัยสวยงาม เป็นไม้ที่มีคุณภาพดี ปลูกเองในพื้นที่ เห็นได้จาก กรุงเทพมหานคร ได้นำไม้สักจากจังหวัดแพร่ ไปทำเป็นเสาชิงช้า เนื่องจากเป็นคุณภาพดี มีลำต้นยาวสูงใหญ่ เป็นเนื้อละเอียดแน่น ไม่เป็นโพรง แข็งแรง อายุเป็นร้อยปี ซึ่งจังหวัดแพร่มีชื่อเสียงด้านไม้สักมาเป็นระยะเวลานาน และปรากฎอยู่ในคำขวัญของจังหวัดแพร่ ที่ว่า “หม้อฮ้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองแพร่ คนแพร่นี้ใจงาม” อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก