ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดศรีสะเกษ เปิดตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรมอาเซียน ไทย-กัมพูชา

วันที่ลงข่าว: 06/12/17

           วันที่ 5 ธ.ค. 60  ที่ตลาดบายตึ๊กเจีย วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา และประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส ในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมอาเซียน ไทย-กัมพูชา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เข้าร่วมในพิธี ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

           พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) กล่าวว่า การเปิดตลาดแห่งนี้เพื่อให้ประชาชนตามแนวชายไทย-กัมพูชา ได้มีสถานที่ในการทำมาค้าขาย ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดสร้างเป็นตลาดประชารัฐอาเซียนไทย-กัมพูชา เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีการผลิตสินค้าพื้นบ้านขึ้นมาแล้วได้มีที่วางขายสินค้า เพื่อให้มีโอกาสได้ทำมาหากินต่อไป

          นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ที่เดินไปกราบไหว้สรีระหลวงปู่สรวง พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ได้แวะมาหาซื้อสินค้า 2 แผ่นดิน ที่ตลาดบายตึ๊กเจีย วัดไพรพัฒนา เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน 2 ชาติ ที่อยู่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา และเป็นอีกมิติหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การท่องเที่ยว ระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชาด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก