ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพิจิตร เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนผู้พิการและด้อยโอกาส ถวายพระราชกุศล

วันที่ลงข่าว: 06/12/17

          ที่โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนผู้พิการและด้อยโอกาส ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยอาหารที่นำมาจัดเลี้ยงในวันนี้ประกอบไปด้วย พิซซ่า หมูสะเต๊ะ ผลไม้ โดยมีอาจารย์ 94 คนและ นักเรียน 361 คน

          สำหรับโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิจิตร เปิดรับนักเรียนที่มีความพิการทางสติปัญญาและพิการทางการได้ยินเข้าศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งเพื่อพัฒนาความรู้และฝึกทักษะให้เด็กที่มีความพิการทั้ง 2 ประเภทสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งมีความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพในสังคมภายนอกได้ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก