ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 ยกภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

วันที่ลงข่าว: 04/12/17

          วันนี้ (2 ธ.ค.60) เวลา 18.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 ยกภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมงาน

          งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 งานจัดระหว่าง 2-5 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน ด้วยการนำวัฒนธรรมมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความปรองดองในภูมิภาคอาเซียน สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตลอดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดเพชรบุรี จากการจัดงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปให้เกิดคุณค่าใหม่ของการเรียนรู้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศอาเซียน ประกอบด้วย เกาหลี อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย จีน อินเดีย เม็กซิโก คาชัคสถาน และจากมหาวิทยาลัยอุมศึกษาทั้ง 4 ภาค การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ การจัดนิทรรศการและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียน การเสวนาเรื่อง การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การประชุมเชิงปฏิบัติการ สาธิตการทำอาหารพื้นบ้านคาว-หวาน การเดินแบบชุดเสื้อผ้า การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดแสดงสินค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนและสินค้าจากภูมิปัญญาชุมชน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก