ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สตูล เตรียมเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม พร้อมการอบรมพัฒนาวัฒนธรรมอาหารคาว-หวาน สู่อาเซียน ในวันที่ 5 ธ.ค. นี้ โดยชูจุดเด่น ร้านค้าท่ามกลางธรรมชาติภูเขาและลำคลอง

วันที่ลงข่าว: 04/12/17

          นายธงไชย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และเริ่มเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าในวันที่ 5 ธันวาคม นี้ โดยตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ของจังหวัดสตูล จะตั้งอยู่บริเวณภายในสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง ในเขตเทศบาลเมืองสตูล ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีร้านค้าวางอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ , ภูเขา และคลองมำบังขนาบข้าง ซึ่งจะมีร้านค้ากว่า 150 ร้านค้าเข้าร่วม พร้อมจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ สินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน , ของที่ระลึก , อาหารสำเร็จรูป , ขนมพื้นบ้าน เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้จัดโครงการพัฒนาวัฒนธรรมอาหารคาว-หวาน สู่อาเซียน โดยกำหนดจัดอบรม ด้านอาหารคาวหวานของจังหวัดสตูล เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสตูล อาทิ อาหารคาว เช่น แกงตอแมะ แกงปัจจารี ข้าวยำโบราณ แกงกรุหม่า อาหารหวาน เช่น ขนมชั้น ขนมฝอยทอง ขนมปาดา เค้กจำปาดะ ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ และบริเวณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

          สำหรับการเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และการอบรม ด้านอาหารคาวหวานของจังหวัดสตูล จะดำเดินการในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากนี้ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จะเปิดตลาดเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ในช่วงเวลากลางวัน เพื่อไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตดั้งเดิมและกระทบการการจำหน่ายสินค้าตลาดนัดทั่วไป และเชิญชวนพ่อค้า แม่ค้า แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดพื้นเมืองให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสตูล

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก